«δημιουργική απασχόληση»<br>Γλώσσα Γ' Δημοτικού
«δημιουργική απασχόληση»
Γλώσσα Γ' Δημοτικού


Το βιβλίο «δημιουργική απασχόληση», Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού έχει σχεδιαστεί επακριβώς πάνω στο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου. Τα θεωρητικά θεμέλιά του είναι η επικοινωνιακή μέθοδος και η λειτουργική προσέγγιση της γλώσσας. Έτσι, η γλώσσα δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένες γραμματικές δομές, αλλά ως κώδικας επικοινωνίας και φορέας μηνυμάτων (σημασιολογικών νοημάτων).

Αξιοποιεί ισορροπημένα και τους τέσσερις τομείς της γλώσσας: ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση (με κατανόηση) και γραφή, ενώ είναι γραμμένο έτσι, ώστε να καθοδηγεί τόσο τον δάσκαλο όσο και τον μαθητή. Ειδικότερα, η διδασκαλία της γραμματικής δε γίνεται αποσπασματικά, αλλά επιτυγχάνεται μέσα από τη λειτουργία της γλώσσας και με ιδιαίτερη έμφαση στη βήμα προς βήμα συνειδητοποίηση του γραμματικού κανόνα, μέσω του επαγωγικού συλλογισμού. Δίνονται, δηλαδή, αρκετά παραδείγματα τα οποία ο μαθητής, αφού τα παρατηρήσει και τα κατανοήσει, καλείται (κατάλληλα υποβοηθούμενος) να εξαγάγει τον κανόνα και να τον χρησιμοποιήσει στην πράξη, χωρίς να είναι προαπαιτούμενη η μηχανική αποστήθισή του.

Αυτή η ιδιαίτερη συγγραφή-δόμηση του βιβλίου δίνει τη δυνατότητα πολλαπλής χρήσης του ως:
 1. προγύμνασμα πριν τη διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος από το σχολικό εγχειρίδιο,
 2. εμπεδωτικό υλικό μετά τη διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος από το σχολικό εγχειρίδιο, για την υποβοήθηση της κατανόησής του από τον μαθητή,
 3. εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικής παρέμβασης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες,
 4. δημιουργική αυτο-απασχόληση του μαθητή κατά τις περιόδους των διακοπών (χειμερινών και καλοκαιρινών).


Είδος βιβλίου: Βοήθημα
Συγγραφείς: Συλλογικό έργο
Σελίδες: 248

κατεβάστε το δείγμα
«δημιουργική απασχόληση»<br>Μαθηματικά Γ' Δημοτικού
«δημιουργική απασχόληση»
Μαθηματικά Γ' Δημοτικού


Στο βιβλίο «Εξηγώντας τα μαθηματικά στις κόρες μου», ο συγγραφέας-μαθηματικός Ντένι Γκετζ διαλέγεται με την κόρη του:
- Λόλα, τι είναι για σένα τα μαθηματικά;
Η Λόλα δε χρειάστηκε πολύ χρόνο για να απαντήσει:
- Είναι ένα μάθημα όλο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, γεμάτο µε ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ, όπου σε περικυκλώνουν ΚΑΝΟΝΕΣ.
Και τότε, ξέσπασε η ομοβροντία.
- Κατ' αρχάς στα μαθηματικά δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάμε. Έπειτα, δεν ξέρω ποτέ τι να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα. Κι ύστερα, δεν κατάλαβα ποτέ τι είναι Α-ΠΟ-ΔΕΙ-ΞΗ, κατέληξε χωρίζοντας τις συλλαβές. Σταματώ ή συνεχίζω;
- Συνέχισε.
- Δεν καταλαβαίνω σε τι χρησιμεύουν τα μαθηματικά. Θέλω να πω, σε τι χρησιμεύουν στη ζωή...

Για να δομήσουμε το βιβλίο «δημιουργική απασχόληση», Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού ακριβώς πάνω στο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου (Α.Π.Σ.) και παράλληλα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα «αμείλικτα» στερεότυπα για τα μαθηματικά, όπως αυτά που εκφράζει πιο πάνω η μικρή Λόλα, δημιουργήσαμε τους χαρακτήρες του Ευκλείδη, της Θεανώς και των φίλων τους. Αυτοί οι συμπαθητικοί και επικοινωνιακοί χαρακτήρες χρησιμοποιούν καταστάσεις από την καθημερινή ζωή των παιδιών ως αφετηρία για την κατασκευή ή την εισαγωγή (όπου είναι αναπόφευκτο) και τον χειρισμό των μαθηματικών εννοιών (Βιωματικά Μαθηματικά). Επιπλέον, οι φιλικές και εμψυχωτικές οδηγίες των χαρακτήρων του βιβλίου προς τον μαθητή ακολουθούν τις βασικές θεωρητικές θέσεις του Jerome Bruner, σύμφωνα με τις οποίες:
 1. η μάθηση είναι μία ενεργός διαδικασία, στην οποία ο μαθητής κατασκευάζει τις νέες ιδέες ή τις έννοιες που βασίζονται στην υπάρχουσα γνώση του.
 2. η αντιμετώπιση του νέου γνωστικού υλικού πρέπει να ακολουθήσει μια πρόοδο από την πραξιακή, στην εικονική και τέλος στη συμβολική αναπαράσταση.

Έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη της μεταγνωστικής διαδικασίας. Έτσι, για παράδειγμα, συχνά ζητείται από τον μαθητή να κάνει υπολογισμούς και στη συνέχεια να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο βρήκε το αποτέλεσμα ή να συντάξει δικά του ερωτήματα αξιοποιώντας κάποια δεδομένα.
Η προσέγγιση της νέας γνώσης γίνεται πολύ αναλυτικά, με μικρά βήματα σταδιακά αυξανόμενης δυσκολίας, γεγονός που αφενός κατευθύνει αποτελεσματικά τον δάσκαλο και αφετέρου δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να ενεργήσει μόνος του. Επομένως, το παρόν βιβλίο συνιστά ένα πολυεργαλείο.
 1. Ένας δάσκαλος μπορεί να το αξιοποιήσει:
  α. για την προγύμναση του μαθητή πριν τη διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος από το σχολικό εγχειρίδιο,
  β. ως εμπεδωτικό υλικό μετά τη διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος από το σχολικό εγχειρίδιο, για τη βελτίωση της κατανόησής του από τον μαθητή.
 2. Ένας δάσκαλος ειδικής αγωγής μπορεί να το εντάξει σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης.
 3. Ένας μαθητής μπορεί να το εκμεταλλευθεί για τη δημιουργική αυτο-απασχόλησή του κατά τις περιόδους των διακοπών (χειμερινών και καλοκαιρινών).


Είδος βιβλίου: Βοήθημα
Συγγραφείς: Συλλογικό έργο
Σελίδες: 156

κατεβάστε το δείγμα