ΚΠγ B1-B2
ΚΠγ B1-B2

Πρόκειται για βιβλίο που στόχο έχει να προετοιμάσει επαρκώς το μαθητή για την απόκτηση του ΚΠΓ B1-B2 μέσα από υλικό βασισμένο στο format των εξετάσεων.

ΚΠγ B1-B2
ΚΠγ B1-B2

Πρόκειται για ένα βιβλίο επιπέδου Β1-Β2 που στόχο έχει να προετοιμάσει επαρκώς το μαθητή για την απόκτηση του ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) μέσα από υλικό βασισμένο στο format των εξετάσεων.
Το βιβλίο χωρίζεται σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 10 Practice Tests με πλούσια θεματολογία και ποικιλία ασκήσεων.
Το δεύτερο μέρος περιέχει 8 Speaking Practice Tests βασισμένα στο format του ΚΠΓ.
Στο τέλος του βιβλίου δίνεται αλφαβητικά οργανωμένο Glossary.


Περισσότερες πληροφορίες

Teacher's Components:
  • ΚΠΓ Β1-Β2 - 8+2 Complete Practice Tests (Teacher's) with overprinted answers, writing models and listening transcripts
  • Interactive Whiteboard Software
  • Teacher's CDs

Είδος βιβλίου: Practice Tests
CEFR: B1, B2
Συγγραφείς: Συλλογικό έργο
Σελίδες: 176

κατεβάστε το δείγμα